This Page

has moved to a new address:

Catus Geekus: Równia jeszcze bardziej pochyła, czyli znów gorzko o 'Febliku' Musierowicz

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service